NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme kompletní výstavbu základových desek, desky pro bazény a hrubé stavby

Dále vyrábíme obkladový kámen z Pískovce proužitelné pro stavby ve stylu Provence a jím podobné.

Základová deska 

postup - převzetí parcely od investora

 • vyznačení základových pasů
 • výkop základových pasů bagrem
 • začištění a posouzení základové spáry
 • uložení zemnícího drátu pr.10 nebo pásku 30/4 - dle projektu
 • montáž prostupů pro inženýrské sítě (voda, elektrika, kanalizace,...)
 • betonáž základových pasů
 • bednění základových pasů (ztracené, dřevěné, ocelové)
 • betonáž základových pasů do bednění
 • zásypy mezi základové pasy (pod desku), zhutnění a montáž ležaté kanalizace
 • uložení výztuže základové desky (nejčastěji Kari sítě 150/6 x 150/6)
 • šalování (bednění) základové desky
 • betonáž základové desky
 • předání základové desky

Aspekty ovlivňující cenu

Po vhodně zvoleném pozemku nám peníze i čas ušetří kvalita provedení zemních prací. Je zapotřebí provádět jednotlivé pásy pod stěnami co nejpřesněji a s minimálními sesuvy stěn výkopů. Při přesném vyhloubení jednotlivých rýh je spotřeba betonu mnohonásobně menší než v případě tzv. rozjetých základů.

Nejnákladnější položkou při budování je betonová směs, která se dle výrobce může lišit až o desetitisíce. Nejvíce zde lze ušetřit využitím různých pevností betonů (např. beton pro vylití ztraceného bednění nemusí být tak kvalitní jako beton pro hlavní desku), jejichž cena za metr krychlový se velmi různí.

Posledním aspektem, který ovlivňuje z velké části cenu, je lidská práce, která je vždy nejdražší. Využívání práce řemeslníků může být pro nás velmi nákladné. Jedná se zejména o provedení zemních prací, ale i míchání betonových směsí pro vylití ztraceného bednění (bednění, většinou betonová tvárnice, které po vylití zůstává součástí konstrukce - neodstraňuje se).

Pro naše dobré zákazníky, umíme i více služeb.